Συναισθηματική Υποστήριξη και Διαχείριση για Ηλικιωμένους

Το όραμα του Emoseniors – Συναισθηματική Υποστήριξη και Διαχείριση για Ηλικιωμένους (ID KA220-ADU-5299850E) είναι να έχει θετικό αντίκτυπο στη ζωή της ομάδας-στόχου και να βελτιώσει θετικά τη ζωή των ατόμων που την απαρτίζουν, την κατάσταση και την ένταξη στην κοινωνία και, τελικά, την ποιότητα ζωής τους.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Η Innovation Frontiers IKE είναι μια καινοτόμος εταιρεία έρευνας εκπαιδευτικής τεχνολογίας που ειδικεύεται στη δημιουργία εκπαιδευτικών, ελκυστικών και διασκεδαστικών μαθησιακών εμπειριών που ενσωματώνουν καινοτομία, δημιουργικότητα και παιχνιδοποίηση για την ενίσχυση της επίδοσης και εμπλοκής των μαθητών, η οποία εδρεύει στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα.

Το «Ινστιτούτο Προσωπικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Προπονητικής και Συναισθηματικής Νοημοσύνης» - INDEPCIE, είναι μια εταιρεία εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 2018 με επίκεντρο την εκπαίδευση νοοτροπίας και τη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης. Η εταιρεία συνεργάζεται με πελάτες με στόχο την αύξηση των αποτελεσμάτων τους τόσο σε προσωπικούς όσο και σε επαγγελματικούς τομείς , αναπτύσσοντας τεχνικές και στρατηγικές στους τομείς του coaching, της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, των soft skills και του Neuro Linguistic Programming (NLP).

Η Ένωση Νέων Ψυχολόγων Βουλγαρίας "4η Απριλίου" (Association of Young Psychologists in Bulgaria "April 4th" - AYPB "4η Απριλίου") είναι μια εθελοντική και ανεξάρτητη ένωση ψυχολόγων, φοιτητών ψυχολογίας και άλλων ατόμων που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με την ψυχολογία και κοινωνικά θέματα και ζητήματα.

Η Igor Vitale International Srl είναι μια μικρή επιχείρηση που βρίσκεται στη Φότζια της Απουλίας και ειδικεύεται σε υπηρεσίες εφαρμοσμένης ψυχολογίας σε διάφορους τομείς παρέμβασης, όπως: κλινική, κοινωνική, ιατροδικαστική, εργασιακή και οργάνωση, περιβαλλοντική, τουριστική, αθλητική και σχολική ψυχολογία.

Το Eesti People to People είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγγεγραμμένος στην Εσθονία από το 1997 και δραστηριοποιείται από το 1993 ως τμήμα της Διεθνούς ΜΚΟ People to People.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκών Συναντήσεων "Światowid" στο Έλμπλαγκ είναι ένα ίδρυμα με εκπαιδευτικό, μιντιακό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Είναι το επαρχιακό πολιτιστικό ίδρυμα τοπικής αυτοδιοίκησης με έδρα το Έλμπλαγκ, αλλά ο τομέας δραστηριότητας καλύπτει ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Warmia και στο Mazury.