ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Το «Ινστιτούτο Προσωπικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Προπονητικής και Συναισθηματικής Νοημοσύνης» – INDEPCIE, είναι μια εταιρεία εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 2018 με επίκεντρο την εκπαίδευση νοοτροπίας και τη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης. Η εταιρεία συνεργάζεται με πελάτες με στόχο την αύξηση των αποτελεσμάτων τους τόσο σε προσωπικούς όσο και σε επαγγελματικούς τομείς , αναπτύσσοντας τεχνικές και στρατηγικές στους τομείς του coaching, της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, των soft skills και του Neuro Linguistic Programming (NLP).

Το INDEPCIE εκπαιδεύει άτομα, έτσι ώστε τα ίδια όσο και οι οργανώσεις τους να αποκτούν δεξιότητες και συνήθειες που οδηγούν σε συνεχή βελτίωση. Το προσωπικό χρησιμοποιεί τις πιο προηγμένες τεχνικές στην εκπαίδευση για να αναπτύξει και να επιτύχει αυτόν τον φιλόδοξο στόχο ως ειδικοί στη διαχείριση ομάδας, τη συναισθηματική διαχείριση και τα κίνητρα.

Το INDEPCIE μαθαίνει από την εμπειρία που έχει αποκτήσει το προσωπικό του, οι επαγγελματίες με χρόνια εμπειρίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης και διαχείρισης διακρατικών έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus +. Απαρτίζεται από 8 άτομα μόνιμο προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες.

Έχει υψηλή κοινωνική δέσμευση και εργάζεται ενεργά με διάφορες οργανώσεις νέων και γυναικών, ομάδες μειονεκτούντων, εμπορικά επιμελητήρια και ΜΚΟ.

Το INDEPCIE επιδιώκει την προσωπική ανάπτυξη προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης για την ενίσχυση της αυτογνωσίας, της επίγνωσης, της βελτίωσης των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και της πλήρους ανάπτυξης του ατομικού δυναμικού.
Από επιχειρηματική άποψη, προωθεί την επαγγελματική και οργανωτική βελτίωση μέσω της επικοινωνίας και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων.
Το INDEPCIE αναπτύσσει μόνιμα τα δικά του εκπαιδευτικά προγράμματα, προικίζοντας τους συμμετέχοντες με τεχνικές, εργαλεία και δεξιότητες στους τομείς της ανθρώπινης ανάπτυξης, της συναισθηματικής και σωματικής υγείας.


Η Innovation Frontiers IKE είναι μια καινοτόμος εταιρεία έρευνας εκπαιδευτικής τεχνολογίας που ειδικεύεται στη δημιουργία εκπαιδευτικών, ελκυστικών και διασκεδαστικών μαθησιακών εμπειριών που ενσωματώνουν καινοτομία, δημιουργικότητα και παιχνιδοποίηση για την ενίσχυση της επίδοσης και εμπλοκής των μαθητών, η οποία εδρεύει στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα. Η Innovation Frontiers IKE πιστεύει ότι οι νέες γενιές μεγαλώνουν σε έναν διαφορετικό κόσμο που απαιτεί νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και διερευνά νέους τρόπους χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος διά βίου μάθησης και την προσβασιμότητα σε αυτήν με διασκεδαστικό τρόπο.

Η Ένωση Νέων Ψυχολόγων Βουλγαρίας “4η Απριλίου” (Association of Young Psychologists in Bulgaria “April 4th” – AYPB “4η Απριλίου”) είναι μια εθελοντική και ανεξάρτητη ένωση ψυχολόγων, φοιτητών ψυχολογίας και άλλων ατόμων που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με την ψυχολογία και κοινωνικά θέματα και ζητήματα.

Ο σύλλογος ενδιαφέρεται να εργαστεί σε έργα, πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με την προσωπική, επαγγελματική, κοινωνική ανάπτυξη· με περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα· με πολιτιστικές και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες· με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και με την καινοτομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το 2022, ο Σύλλογος πιστοποιήθηκε για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 με αντικείμενο: Εκπαίδευση και κατάρτιση για επαγγελματικά προσόντα και ανύψωση των προσόντων παιδαγωγικών και μη ειδικών. Δραστηριοποιείται ακόμα στη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην οργάνωση και διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκπαιδεύσεων, κατασκηνώσεων, ομαδικής ανάπτυξης, μη τυπικής εκπαίδευσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εργασία για νέους, έργα, υπηρεσίες καριέρας, επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης και με την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών και καλών ψυχολογικών πρακτικών για την τόνωση και θετική επίδραση κοινωνικών και προσωπικών, πολιτικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, υγειονομικών και επιχειρηματικών θεμάτων, προβλημάτων και προκλήσεων.

Το AYPB “4th April” έχει πολυετή εμπειρία και επιτυχία στην εργασία σε Προγράμματα Χρηματοδότησης όπως Youth in Action, Erasmus +, National Youth Program, Youth Activities Program, E+, ECS κ.λπ., καθώς και συνεργασίες που αναφέρονται παραπάνω προγράμματα.

Η Igor Vitale International Srl είναι μια μικρή επιχείρηση που βρίσκεται στη Φότζια της Απουλίας και ειδικεύεται σε υπηρεσίες εφαρμοσμένης ψυχολογίας σε διάφορους τομείς παρέμβασης, όπως: κλινική, κοινωνική, ιατροδικαστική, εργασιακή και οργάνωση, περιβαλλοντική, τουριστική, αθλητική και σχολική ψυχολογία. Η Igor Vitale International srl περιλαμβάνει ένα δίκτυο 100 ειδικών στην ψυχολογία και τις ανθρωπιστικές επιστήμες που δραστηριοποιούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με αποστολή να ευνοούν την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και τη βιωσιμότητα μέσω της εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Η Igor Vitale International Srl βασίζει τη δράση της στη διεπιστημονική αλληλεπίδραση μεταξύ πολλών επαγγελμάτων που συνδέονται με την ψυχολογία και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, που επιλέχθηκαν και προτάθηκαν με βάση τη φύση κάθε έργου και περιλαμβάνουν ειδικούς από τον τομέα της τεχνολογίας (ειδικοί πληροφορικής, ειδικοί γραφικών, δημιουργοί βίντεο, εμπειρογνώμονες σχεδίασης UX, προγραμματιστές ιστού) και από τους τομείς της ανθρώπινης επιστήμης (συμπεριλαμβανομένων κοινωνιολόγων, ανθρωπολόγων, ερευνητών, δασκάλων, εκπαιδευτών κ.λπ.) προκειμένου να επιτύχει τους τελικούς στόχους της: προώθηση της κοινωνικής ένταξης στο σχολείο, την κατάρτιση, τα πανεπιστήμια, τους ενήλικες στην εργασιακή ζωή, την προώθηση στην αλλαγή συμπεριφοράς και νοοτροπιών για τη βιωσιμότητα και την οικολογία, την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στο σχολείο, την κατάρτιση, τα πανεπιστήμια και τους τομείς εργασίας μέσω της βοήθειας της ψυχολογίας, των ψηφιακών προϊόντων και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκών Συναντήσεων “Światowid” στο Έλμπλαγκ είναι ένα ίδρυμα με εκπαιδευτικό, μιντιακό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Είναι το επαρχιακό πολιτιστικό ίδρυμα τοπικής αυτοδιοίκησης με έδρα το Έλμπλαγκ, αλλά ο τομέας δραστηριότητας καλύπτει ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Warmia και στο Mazury. Πρώτα απ ‘όλα, πραγματοποιούμε περιφερειακά καθήκοντα στον τομέα της δημιουργικότητας και της εκλαΐκευσής της, της πολιτιστικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης – συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης – καθώς και στην προβολή της περιοχής. Για το σκοπό αυτό, δημιουργούμε προϋποθέσεις για ενεργό συμμετοχή του κοινού στην ευρέως κατανοητή πολιτιστική ζωή, καθώς και για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού καλλιτεχνικού κινήματος. Ένα σημαντικό στοιχείο των δράσεών μας είναι επίσης η καλλιέργεια της Πολωνικότητας, η ανάπτυξη και η διαμόρφωση της πολιτιστικής συνείδησης των κατοίκων της Warmia – Mazury σε όλες τις διαθέσιμες μορφές και η υποστήριξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων των εθνικών μειονοτήτων. Με την υλοποίηση μιας σειράς έργων, που βασίζονται κυρίως στους εθνικούς πόρους και τους πόρους της ΕΕ, θέλουμε να εμπνεύσουμε και να υποστηρίξουμε την ένταξη, καθώς και τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία. Διοργανώνουμε διάφορα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα με βάση τον πολιτισμό και την εθνική κληρονομιά και ταυτόχρονα δίνουμε έμφαση στην πολιτιστική πολυμορφία κάθε χώρας. Η υψηλή δραστηριότητα, αλλά πάνω απ ‘όλα, η αποτελεσματικότητα του “Światowid” στην απόκτηση πόρων εκτός προϋπολογισμού και η καλά ανεπτυγμένη συνεργασία με οργανισμούς κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν ως αποτέλεσμα να είμαστε δικαιούχοι πολλών προγραμμάτων της ΕΕ. Χάρη στις ιδέες μας -που περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες- μπορούμε να παρέχουμε ευρεία πολιτιστική δραστηριότητα.

Το Eesti People to People είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγγεγραμμένος στην Εσθονία από το 1997 και δραστηριοποιείται από το 1993 ως τμήμα της Διεθνούς ΜΚΟ People to People. Υπάρχουν τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου και πάνω από εκατό εθελοντές. Τα μέλη ΜΚΟ εργάζονται με άτομα ηλικίας 50+ και ηλικιωμένους και έχουν εμπειρία σε Erasmus+ έργα, Nordplus και άλλα έργα.