Emosenioride kohta

Emoseniors – Seenioride emotsionaalne tugi ja juhtimine (ID KA220-ADU-5299850E) visioon on mõjutada positiivselt sihtrühma elu ja parandada nende positiivset olukorrale ja ühiskonda integreerumisele ning lõpuks nende elukvaliteedile. Selle projekti lõppeesmärgid on:
a) Edendada EI arengut vananemise ajal, et parandada elukvaliteeti nende viimases etapis.
b) parandada hooldajate oskusi, edendades transversaalseid EQ oskusi, et parandada nii nende kui ka hooldatava elukvaliteeti.

Peamine eesmärk on aidata vanemaealisi leevendada sotsiaalsest isolatsioonist tulenevaid negatiivseid mõjusid nende füüsilisele ja vaimsele tervisele.

EmoSeniors taotleb järgmisi eesmärke nii hooldajatega, kes moodustavad peamise sihtrühma, aga ka seenioridega, kellest saavad projekti lõplikud kasusaajad:
– Arendada emotsionaalseid oskusi, et ületada sotsiaalsed takistused, nagu eraldatus ja üksindus.
– Reguleerige nende emotsionaalset seisundit, et parandada nende psühholoogilist ja füüsilist heaolu.
– Parandada inimese ettekujutust vananemisprotsessist ja sellest, kuidas vanemad inimesed saavad muutuvate oludega kohaneda.
– Muutke eakad suhtlemisvõimeliseks ja parandage emotsionaalset funktsioneerimist
– Muutke eakad inimesed vananemisele optimismiga vastu, et kohaneda tekkinud muutustega, ja aidake neil aktsepteerida vanadust kui kohanemise etappi, mitte pelgalt psühhofüüsilise allakäigu etappi.
– Pange eakad mõistma, kuidas emotsioonid toimivad, kuidas nad saavad neid paremini juhtida, ja õpetage neid mõistma teiste inimeste vajadusi.
– Aidake eakatel mõista EI tähtsust nende vaimse ja füüsilise tervise parandamisel.
– Vähendage negatiivse esinemist ja kestust emotsioonid, mis ilmnevad stressiolukordade tagajärjel.
– Aidake vanuritel ja hooldajatel raskustest üle saada olukordi ja väljuda neist tugevamana.
– Suurendada individuaalset arusaama vananemisprotsessist ja sellest, kuidas eakad võivad muutuvate oludega kohaneda.
– Pakkuda hooldajatele koolitussisu, mis aitab neil parandada nende elukvaliteeti ja suhteid hooldatavate inimestega.
– Motiveerige hooldajaid ja suurendage nende rahulolu nende hooldusega, kuna nad suudavad oma suhteid ja enesehinnangut emotsionaalselt intelligentselt hallata.
– saada kasu kogu ühiskonnale, säilitades eakate sotsiaalse ja majandusliku panuse, minimeerides hoolduskulusid ja parandades elukvaliteet.
– Töövahenditega koolitussüsteemi loomine.
– Levitada selle koolituse tulemusi teistele institutsioonidele, kes võiksid sellest väljundist kasu saada.