O EMOSENIORZE

Ideą Emoseniors – Emotional Support and Management for Seniors (ID KA220-ADU-5299850E) jest wywarcie pozytywnego wpływu na życie grupy docelowej oraz poprawa jej sytuacji i integracji ze społeczeństwem, a ostatecznie jakości ich życia. Końcowymi celami projektu są:
a) Sprzyjanie rozwojowi IE (Inteligencji Emocjonalnej) w okresie starzenia, aby poprawić jakość życia w ich końcowej fazie.
b) Poprawa umiejętności opiekunów osób starszych poprzez promowanie umiejętności przekrojowych JE (jakości emocjonalnej) w celu poprawy zarówno jakości ich życia, jak i jakości życia osoby będącej pod ich opieką.

Głównym celem jest wsparcie osób starszych w łagodzeniu negatywnego wpływu izolacji społecznej na ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

EmoSeniors realizuje następujące cele z opiekunami, którzy stanowią główną grupę docelową, ale także z seniorami, którzy będą ostatecznymi beneficjentami projektu:
– Rozwój umiejętności emocjonalnych umożliwiający pokonywanie przeszkód społecznych, takich jak izolacja i samotność.
– Regulacja stanu emocjonalnego, aby poprawić ich samopoczucie psychiczne i fizyczne.
– Poprawa indywidualnej percepcji procesu starzenia się i sposobu, w jaki osoby starsze mogą przystosować się do zmieniających się okoliczności.
– Sprawienie, aby seniorzy byli w stanie nawiązać kontakty towarzyskie i poprawić funkcjonowanie emocjonalne
– Sprawienie, aby seniorzy byli w stanie stawić czoła starzeniu się z optymizmem, aby przystosować się do generowanych zmian i pomoc im zaakceptowaniu starości jako etapu adaptacji, a nie tylko fazy psychofizycznego upadku.
– Sprawienie, aby seniorzy zrozumieli, jak działają emocje, jak mogą lepiej nimi zarządzać i nauczenie ich rozpoznawania potrzeb innych ludzi.
– Pomoc seniorom w zrozumieniu znaczenia IE (Inteligencji Emocjonalnej) dla poprawy ich zdrowia psychicznego i fizycznego.
– Zmniejszenie występowania i czasu trwania negatywnych emocji pojawiających się w wyniku stresujących sytuacji.
– Pomoc seniorom i opiekunom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji i wyjście z nich silniejszymi.
– Poprawa indywidualnej percepcji procesu starzenia się i przystosowania się osób starszych do zmieniających się okoliczności.
– Zapewnienie opiekunom treści szkoleniowych, które pomogą im poprawić jakość życia i relacje z osobami, którymi się opiekują.
– Motywacja opiekunów i zwiększenie ich satysfakcji z opieki dzięki umiejętności zarządzania relacjami i poczuciem własnej wartości w sposób inteligentny emocjonalnie.
– Dostarczenie korzyści całemu społeczeństwu, utrzymując składki społeczne i ekonomiczne osób starszych, minimalizując koszty opieki i poprawiając jakość życia.
– Stworzenie systemu szkoleniowego z narzędziami.
– Rozpowszechnienie wyników tego szkolenia wśród innch instytucji, które mogłyby skorzystać z tych wyników.