Wsparcie emocjonalne i zarządzanie dla seniorów

Ideą Emoseniors – Emotional Support and Management for Seniors (ID KA220-ADU-5299850E) jest wywarcie pozytywnego wpływu na życie grupy docelowej oraz poprawa jej sytuacji i integracji ze społeczeństwem, a ostatecznie jakości ich życia.

NASI PARTNERZY

Innovation Frontiers IKE to innowacyjna firma badawcza w zakresie technologii edukacyjnych, która specjalizuje się w tworzeniu edukacyjnych, angażujących i rozrywkowych doświadczeń edukacyjnych, które zawierają innowacje, kreatywność i grywalizację w celu zwiększenia przepływu osób uczących się, z siedzibą w Atenach w Grecji.

Instytut Rozwoju Osobistego, Przedsiębiorczości, Coachingu i Inteligencji Emocjonalnej to firma szkoleniowa założona w 2018 roku ukierunkowana na szkolenie postaw i poprawę wydajności człowieka. Firma współpracuje z klientami w celu zwiększenia ich wyników zarówno w obszarach osobistych, jak i zawodowych, rozwijania technik i strategii w obszarach coachingu, inteligencji emocjonalnej, umiejętności miękkich i programowania neurolingwistycznego (NLP).

Stowarzyszenie Młodych Psychologów w Bułgarii „4 kwietnia” (AYPB „4 kwietnia”) jest dobrowolnym i niezależnym stowarzyszeniem psychologów, studentów psychologii i innych osób zainteresowanych i zajmujących się psychologią oraz społecznie istotnymi tematami i zagadnieniami.

Igor Vitale International Srl to małe i średnie przedsiębiorstwo z siedzibą w Foggii w Apulii, specjalizujące się w usługach psychologii stosowanej w kilku dziedzinach interwencji, w tym: klinicznej, społecznej, sądowej, pracy i organizacji, środowiskowej, turystycznej, niepełnosprawności, sportu i psychologii szkolnej.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu jest instytucją o charakterze edukacyjnym, medialnym i informacyjnym. To wojewódzka, samorządowa instytucja kultury, której siedzibą jest Elbląg, a obszarem działania cały kraj, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.