Wyniki projektu

Rezultat projektu (PR1) ma na celu zidentyfikowanie trudności emocjonalnych, z jakimi borykają się opiekunowie w codziennych kontaktach z osobami starszymi oraz opracowanie narzędzia samooceny, które pomoże opiekunom rozwijać lub wzmacniać ich kompetencje emocjonalne. Konsorcjum projektowe przeprowadzi ocenę potrzeb i zaprojektuje kwestionariusze w celu identyfikacji deficytów emocjonalnych w grupie podstawowej, czyli seniorach. Wynikiem będzie raport w języku angielskim i językach narodowych z wnioskami z narzędzia samooceny. Rozwój kompetencji emocjonalnych jest niezbędny dla opiekunów do zarządzania emocjami, radzenia sobie ze stresem i lepszej opieki nad osobami starszymi. Grupą docelową tego projektu są opiekunowie, którzy będą działać jako mediatorzy w celu poprawy ich socjalizacji i dobrostanu psychicznego, co ostatecznie doprowadzi do poprawy jakości ich życia. Opracowane narzędzie samooceny może być wykorzystywane w innych kontekstach, takich jak opieka nad osobami w każdym stopniu niesamodzielnymi lub upośledzonymi, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej, oraz opiekunów nieprofesjonalnych, takich jak członkowie rodziny. Oczekiwanym skutkiem jest poprawa szkolenia i wdrażania umiejętności emocjonalnych oraz promowanie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia wśród osób wykonujących zawody.

Rezultat 2 Projektu EmoSeniors ma na celu dostarczenie opiekunom niezbędnej wiedzy i umiejętności emocjonalnych do zarządzania emocjami i poprawy samopoczucia podczas opieki nad osobami starszymi. Konsorcjum opracuje system szkoleniowy, który pomoże opiekunom poprawić inteligencję emocjonalną i wyposaży ich w narzędzia do zarządzania emocjami, które pomogą im radzić sobie z codziennymi wyzwaniami podczas pracy z osobami starszymi. Zostanie to osiągnięte poprzez przygotowanie i analizę modułów teoretycznych. Grupą docelową dla tego Rezultatu są opiekunowie, którym często brakuje specjalnego szkolenia w zakresie inteligencji emocjonalnej, aby opiekować się osobami starszymi. Pakiet szkoleniowy skupi się w szczególności na szkoleniu dotyczącym inteligencji emocjonalnej dla opiekunów, którzy opiekują się osobami starszymi. Warto również zauważyć, że opracowany system może być wykorzystywany w innych kontekstach poza projektem, takich jak instytucje opiekujące się osobami z pewnym stopniem niesamodzielności lub niepełnosprawności, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej, a nawet opiekunowie niezawodowi, jak np. członkowie rodziny.

Niektóre kluczowe cele, elementy innowacji i potencjalne skutki tego wyniku są następujące:

Pomoc opiekunom w uświadomieniu sobie, jak radzą sobie z emocjami i poprawa ich umiejętności emocjonalnych
Opracowanie systemu szkoleniowego, który zapewni opiekunom narzędzia do zarządzania emocjami, aby poprawić ich samopoczucie i umożliwić im radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami
Przygotowanie modułów teoretycznych, które pomogą opiekunom w rozpoznawaniu deficytów inteligencji emocjonalnej oraz dostarczenie im wiedzy niezbędnej do zarządzania emocjami zarówno własnymi, jak i emocjami seniorów.

Konsorcjum odpowiedzialne za projekt opracuje grę planszową na podstawie wniosków z 12 zdefiniowanych obszarów przeanalizowanych na podstawie dwóch poprzednich wyników. Oczekiwany wpływ gry planszowej polega na tym, że sprzyja ona rozwojowi i utrzymaniu zdolności poznawczych, pracy w grupie, komunikowaniu się z innymi graczami, socjalizacji i wzmacnianiu więzi afektywnych między graczami oraz rozwija kreatywność poprzez wdrażanie nowych strategii i różnych procesów decyzyjnych w zależności od różnych czynników. Gra będzie dostępna w języku angielskim oraz w językach narodowych partnerów i będzie dedykowana każdej osobie lub organizacji działającej w obszarze opieki nad osobami starszymi, publicznej lub prywatnej.

Gra cyfrowa, która zostanie udostępniona na stronie internetowej projektu i przeznaczona dla dowolnej osoby z organizacji publicznej lub prywatnej zajmującej się opieką nad osobami starszymi, będzie koncentrować się na poprawie kompetencji cyfrowych i umiejętności emocjonalnych osób starszych, z naciskiem na wykorzystanie podejścia partycypacyjnego w alfabetyzacji cyfrowej i uczeniu się. Oczekuje się, że gra pozytywnie wpłynie na seniorów poprzez poprawę ich zdolności poznawczych, wielozadaniowości i koncentracji, dzięki czemu będzie przyjazna dla użytkownika i dostępna dla jak największej liczby osób.